Avtorji

Spletno mesto je prvi sodelovalni projekt RogLaba. Soustvarili smo ga z Inštitutom in akademijo za multimedije v Ljubljani (IAM) in Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) Univerze v Ljubljani.

Ekipa:

IAM: Ana Korenini (študentka), Bojan Kovačec (programer, zunanji strokovni sodelavec), Peter Purg in Mitja Mavsar (mentorja)

ALUO: Alma  Balo Topalović (študentka), doc. Boštjan Botas Kenda (mentor), Sara Božanić (zunanja strokovna sodelavka) in projektna skupina Second Chance. 

Prevod v angleški jezik: Katarina Pejović; jezikovni pregled slovenskega jezika: Inge Pangos; jezikovni pregled angleškega jezika: Eric Dean Scott.