Pravno obvestilo

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Na podlagi informacij, ki so objavljene na spletnem mestu RogLaba – pilotne naložbe za bodoči Center Rog, ki poteka v okviru evropskega projekta Second Chance, ne more nihče pridobiti nobene pravice. Program CENTRAL EUROPE, iz katerega se sofinancira projekt Second Chance, ter projektna partnerja Mestna občina Ljubljana ter Muzej in galerije mesta Ljubljane ne sprejemata nikakršne odgovornosti za informacije, ki so objavljene na spletnih straneh, s katerimi je spletno mesto projekta RogLab povezano.


ZASEBNOST

Vsa besedila in fotografije, objavljene na spletnem mestu RogLaba – pilotne naložbe za bodoči Center Rog, ki poteka v okviru evropskega projekta Second Chance, so intelektualna lastnina programa CENTRAL EUROPE, iz katerega se sofinancira projekt Second Chance, ter projektnih partnerjev Mestne občine Ljubljana ter Muzeja in galerij mesta Ljubljane. Besedilo in fotografije se lahko razmnožujejo in prenašajo zgolj za osebno nekomercialno rabo. Za vsako drugačno obliko in namen prenosa podatkov morate predhodno pridobiti dovoljenje navedenih projektnih partnerjev.


ZASEBNOST – DELAVNICA

Vse datoteke, ki jih uporabljate v RogLabu na RogLabovih računalnikih, so javno dostopne. Za svoje datoteke ste odgovorni sami, zato jih po uporabi shranite na ključ ali drug nosilec podatkov. Za izgubljene datoteke v RogLabu ne odgovarjamo.


ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI - DELAVNICA
Vsi uporabniki, programski in projektni partnerji ter drugi obiskovalci prostora RogLab uporabljajo prostor RogLab in opremo, ki je nameščena v njem, na lastno odgovornost.

Javni partner Muzej in galerije Mesta Ljubljane ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi jo utrpeli uporabniki, programski in projektni partnerji ali pri njih zaposleni ali drugi obiskovalci prostora RogLab v zvezi z uporabo prostorov RogLab ali v zvezi z uporabo opreme nameščene v prostoru RogLab. Prav tako javni partner Muzej in galerije Mesta Ljubljane ne zagotavlja neposrednega nadzora nad uporabo prostora RogLab in opreme, ki je nameščena v njem. Javni partner Muzej in galerije Mesta Ljubljane zagotavlja, da bodo v prostoru RogLab dostopna navodila za uporabo nameščene opreme.

Vsi uporabniki, programski in projektni partnerji ter drugi obiskovalci prostora RogLab z oddajo ponudbe oz. prijave za uporabo prostora RogLab in opreme, ki je nameščena v njem, potrjujejo, da imajo ustrezno znanje in izkušnje, ki jim omogoča varno uporabo prostora RogLab in opreme, ki je nameščena v njem in potrjujejo, da so seznanjeni z navodili za uporabo nameščene opreme, ki je na voljo v RogLabu.