Dodatki za stopnice

Avtor: Dušan Uršič
Tehnična podpora: Tomo Per, RogLab; Dejan Pfeifer, Studio Drevo

Upokojeni podjetnik Dušan Uršič je svoj prototip razvil ob branju razpisa RogLab Open, v katerem so bila zabeležena opažanja intervjuvancev, da je premagovanje stopnic za starostnike in tiste s slabšo gibljivostjo zelo težavno. Njegova rešitev so dodatki za stopnice, ki višino posamezne stopnice znižajo za polovico in omogočajo izmenično hojo. Stopnice so narejene iz lepljene vezane plošče, a je prototip glede na prostor uporabe primeren tudi za druge materiale. Da se jasno ločijo od običajnih stopnic, so pobarvane v živo barvo in označene s protizdrsnim trakom. Prototip bo avtor pred razstavo v Švicariji še dodatno testiral v domovih za upokojence, kjer bodo uporabniki z zmanjšano mišično močjo lahko preizkusili njegovo uporabnost.