O ROGLABU

Pilotni projekt Centra Rog

 

RogLab je zasnovan kot produkcijski, izobraževalni in predstavitveni prostor v kontejnerskem objektu skupne površine 30 m². Deluje kot mini vozlišče ustvarjalnih dejavnosti, s poudarkom na dostopnosti produkcijskih orodij. Njegov namen je v malem merilu razvijati in v praksi preskušati vsebine, partnerstva in načine delovanja, ki bi po prenovi nekdanje tovarne lahko našli svoje nadaljevanje in nadgradnjo v novem Centru Rog.


Dejavnosti

RogLab je posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (izobraževanje, znanost, gospodarstvo, okolje, prostor, …) ter mednarodnemu mreženju. Integralni del RogLaba je 3D-delavnica, ki ponuja tehnologijo in storitve za hitro prototipiranje, podporo ustvarjalnim dejavnostim in spodbudo strokovnemu razvoju na treh ciljnih področjih. 

 

Fokus

S programsko naravnanostjo RogLaba omogočamo dostopnost produkcijskih orodij; spodbujamo ustvarjalne rabe 3D-tehnologij; podpiramo ustvarjalce na njihovi profesionalni poti; omogočamo interdisciplinarno sodelovanje in prenos znanj; spodbujamo raziskovalno in k inovacijam naravnano ustvarjalnost; krepimo povezave med ustvarjalnimi dejavnostmi in podjetništvom; razvijamo projekte, ki obravnavajo aktualne izzive urbanega okolja ter aktualne teme v arhitekturi in oblikovanju, s poudarkom na družbeni in okoljski odgovornosti.

 

Uporabniki

RogLab je namenjen širokemu krogu uporabnikov – študentom in profesionalnim ustvarjalcem na področjih oblikovanja, arhitekture in vizualnih umetnosti, podjetjem, inovatorjem, raziskovalcem, pristašem DIY, ljubiteljskim ustvarjalcem, malim radovednežem, prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane, …

 

Partnerstva

Program RogLaba je zasnovan na sodelovanju z zasebnimi podjetji, nevladnimi organizacijami ter s kulturnimi, z raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami. Partnerska mreža zagotavljala izvajanje dogovorjenega programa in aktivnosti, optimalno izkoriščenost vzpostavljene javne kulturne infrastrukture, vključitev čim širšega kroga strokovne in splošne javnosti, obenem pa omogoča prenos znanj, izkušenj ter dopolnjevanje infrastrukture in sinhronizacijo dejavnosti znotraj partnerske mreže. Vabljeni k dejavnemu sodelovanju, postanite partner RogLaba

 

Umeščenost v prostor in časovni okvir

Upoštevaje določila programa Srednja Evropa, iz katerega je bil projekt Second Chance sofinanciran, in predvideni pričetek gradbenih del na tovarni Rog v letih 2012–13 je pilotna naložba umeščena na širše območje nekdanje tovarne Rog – na Petkovškovem nabrežju (vogal z Rozmanovo ulico). Dejavnosti RogLaba pa niso omejene le na fizično lokacijo RogLaba, temveč se odvijajo tudi v prostorih partnerskih organizacij, kot intervencije na javnih mestnih površinah, svetovnem spletu itd. Glede na pravila programa Srednja Evropa, bo RogLab v obratovanju vsaj do leta 2018 oziroma bo po prenovi tovarne Rog lahko vključen v kompleks novega Centra Rog.


Kontakt

RogLab, Muzej in galerije mesta Ljubljane
Gosposka 15
SI-1000 Ljubljana
M: +386 (0)70 551 958 / administracija

M:+386 (0)40 988 011 / delavnica

E: meta.stular@mgml.si, info@roglab.si