Partnerji

RogLab je zasnovan na tesno prepletenem sodelovanju s partnerji (javna in zasebna podjetja, nevladne organizacije, kulturne, raziskovalne, izobraževalne ustanove) ter z uporabniki. Pri nadaljnjem razvoju imajo oboji ključno vlogo, saj z uporabniško izkušnjo, odzivi, predlogi in povratnimi informacijami pomembno sooblikujejo nadaljno pot RogLaba in s tem tudi bodočega Centra Rog.

Partnerji

RogLab je del mrež: