Sveže

DELAVNICA: MULTITUDE MANIFESTATIONS OF ROG

07.01.2013

RogLab v sodelovanju z Visoko šolo za umetnost Univerze v Novi Gorici in projektom ADRIART nadaljuje mednarodno delavnico trorazsežnostnega tiskanja s prostorsko-specifičnimi interakcijami pod naslovom Multitude Manifestations of Rog: A 3d-materializing workshop with site-specific interventions. Delavnica bo intenzivno potekala med 10.-12. januarjem. 

Decembrski uvod v delavnico

Decembrski uvod v delavnico

 

Delavnica bo udeležence popeljala skozi proces de- in re-konstruiranja koncepta logotipa ter skozi rabo algoritemskega prototiopiranja preizprašala mogoče (mnogotere) identitete nekdanje tovarne Rog. Po enomesečni fazi skupnega (online) raziskovanja praks in diskurzov o Rogu in njegovi revitalizaciji ter spoznavanju parametričnega trorazsežnostnega modeliranja in tiskanja, se bodo udeleženci srečali na trodnevni intenzivni delavnici v RogLab-u med 10. in 12. januarjem 2013.

Končni izdelki delavnice bodo ponudili specifične redefinicije tako koncepta logotipa kot takega, kot tudi Roga. Tehnologija hitrega prototipiranja ne služi nujno le (kreativni) industriji, temveč bo v tem primeru ponudila možnost (re)invencije ter soočanja kulturno-pogojenih predstav, opredmetila pa bo tudi raznoterost (individualne ali kolektivne) samoopredelitve.

Več o projektu, tehnikah, tehnologijah in metodologijah.