Sveže

TAKE OFF! TAKE IN! – ZAKLJUČEK PROJEkta

V sodelovanju z Zavodom Horus

08.07.2016

Med 19. aprilom in 5. majem je bil RogLab ena od delovnih postojank mladih deklet in fantov iz Bavarske. V okviru mednarodnega projekta mladinskih izmenjav Take off! Take in!, ki ga vodi Zavod Horus. Namenjen je opolnomočenju mladih za vstop v samostojno profesionalno življenje.V Sloveniji so pridobivali različna znanja, spoznavali lokalno kulturo in jezik ter urbano in naravno okolje. V RogLabu so skozi niz delavnic spoznavali nove tehnologije in likovne tehnike pod mentorstvom striparja in lutkarja Andreja Štularja, animatorke ter vodje programa filmske vzgoje "Slon" Andreje Goetz in domačega »multitehničarja« Toma Pera. Skozi ustvarjalni proces so dekleta in fantje pridobili veščine skupinskega dela in soustvarjanja, katerega rezultat sta bila dva kratka animirana filma.

Foto: RogLab

Foto: RogLab