Sveže

NATEČAJ: MOJA ŠOLA JE LAHKO IZDELOVALNICA!

SPODBUJANJE USTVARJALNE RABE 3D-TEHNOLOGIJ V ŠOLI

18.04.2017

RogLab, v okviru projekta FabLabNet, ki ga financira Interreg Srednja-Evropa, razpisuje natečaj MOJA ŠOLA JE LAHKO IZDELOVALNICA!, katerega namen je osnovne in srednje šole podpreti pri spodbujanju ustvarjalne rabe novih tehnologij.
 

Prvonagrajeno projektno idejo, ki jo bodo skupaj predlagali učitelji in učenci oz. dijaki, bomo
podprli pri uresničevanju od osnutka do realizacije. V nizu delavnic bodo udeleženci pridobili
osnovna znanja 3D-modeliranja in 3D-izdelovalništva ter jih implementirali pri razvoju svojega
projekta.
 
Šest drugonagrajenih projektnih idej bomo nagradili z brezplačnim izobraževanjem sodelujočih
učiteljev, ki vključuje brezplačno letno članarino v RogLabu, in z brezplačno poldnevno
delavnico za sodelujočo skupino otrok oz. dijakov na njihovi šoli.

 

Nagrade:

1. nagrada:
Serija 10 brezplačnih delavnic za skupino šolarjev oz. dijakov, ki jih bo RogLab izvedel na lokaciji šole
med januarjem in junijem 2018 (na 14 dni), v sodelovanju z učiteljem/učitelji.
Skozi te delavnice bodo otroci in učitelji lahko uresničili svojo idejo in se hkrati seznanili z uporabo
novih tehnologij za izdelovanje. Vsebina delavnic bo prilagojena predloženemu projektu in jo bomo
določili v sodelovanju z učiteljem. Material za delavnice je vkjlučen v višini do 1500 EUR. 
 
2.-6. nagrada:
• Brezplačna RogLabova usposabljanja za sodelujoče učitelje in učiteljice.
• Brezplačna enoletna članarina v RogLabu za sodelujoče učitelje in učiteljice.
• Brezplačna poldnevna delavnica na šoli v okviru programa FabBox (jesen 2018).

 

Način oddaje
Idejo oziroma predlog projekta oddate po elektronski pošti ali prek platforme za pošiljanje velikih
datotek (Dropbox, Wetransfer, Sendspace itd.) na naslov francois.friderich@mgml.si.
 
 
Rok oddaje
vključno 14. 5. 2017.

 

Dodatna pojasnila najdete v razpisni dokumentaciji (.pdf spodaj).