Tisk na majice / odrasli

Izbrane motive bomo izrisali s flomastrom, jih poskenirali in digitalno obdelali. Nato bomo natisnjene motive previdno izrezali z rezalnikom folij, vsak udeleženec bo svojo grafiko pripravil za potisk in jo s toplotno prešo prenesel na majčko.

Izdelane majice boste po zaključeni delavnici lahko odnesli s seboj domov.

Predznanje: ni potrebno
Število udeležencev in udeleženk: 8
Cilj: izdelava potiska na majici
Dejavnosti: risanje, oblikovanje, delo z računalnikom
Pridobljena znanja: osnove oblikovanja, prenos grafike na blago
Material: flomastri, svinčniki, papir, folija
Orodje: rezalnik folij, toplotna preša, računalnik, fotoaparat
Mentorica: Ivana Osećanski Despić