Medijsko središče

Kontakti

vodja RogLaba

Meta Štular

Predlogi partnerstev, novi programi

+386 (0)31 313 558 / meta.stular@mgml.si

Producentka

Nika Perne

Koordiniranje programa, mednarodno sodelovanje, stiki z javnostmi

+386 (0)70 602 540 / nika@roglab.si

Predstavitev RogLaba

Pilotni projekt Centra Rog

Tovarna Rog, katere mednarodni hit izdelek je bil pony, se bo po prenovi prelevila v kreativni Center Rog, kjer bodo doma predvsem oblikovanje, arhitektura in vizualne umetnosti. Glavna naloga tega sodobnega produkcijskega središča, osnovanega na industrijski dediščini, je podpreti meddisciplinarne, skupno­stno naravnane in družbeno odgovorne, inovativno in tudi poslovno usmerjene ustvarjalnosti.

Da bi lahko natančneje opredeljevali, preizkušali in razvijali možne organizacijske, poslovne in uporabniške modele bodočega Centra Rog, smo zasnovali RogLab, pilotni projekt v malem merilu.

Na povezavi najdete nove načrte PGD Centra Rog arhitekturnega studia MX_SI.

Znak