Digitalno izdelovalništvo v osnovnih šolah

26.03.2018
Digitalno izdelovalništvo v osnovnih šolah
Avtor slike: Francois Friederich

V zadnjih letih smo priča izjemno hitremu napredku in večji dostopnosti digitalnih tehnologij. Obenem pa se kot družba vse bolj zavedamo, da pri izobraževanju ne gre samo za pridobivanje znanj. Otroke je treba opolnomočiti, da postanejo informirani uporabniki, ter jim dati orodja, s katerimi lahko nove tehnologije razumejo in z njimi soustvarjajo stvari po svojih zamislih in potrebah.

V okviru srednjeevropskega projekta FabLabNet smo zato sredi maja 2017 v RogLabu razpisali natečaj Moja šola je lahko izdelovalnica! Njegov cilj je bil skupaj z učitelji razviti programe izobraževanj, s katerimi bi otrokom približali svet digitalnih izdelovalnih tehnologij. Na natečaju smo na podlagi predloženih projektnih idej izbrali dve šoli, s katerima od jeseni 2017 razvijamo projektno in sodelovalno naravnane izobraževalne programe za otroke 2. in 3. triade: OŠ Toneta Čufarja v Ljubljani in OŠ Log - Dragomer.

V prvem delu projekta sta se v svet izdelovalnih tehnologij najprej podali učiteljica računalništva Majda Jurkovič in učiteljica tehničnega pouka Petja Pompe Kreže. Nato smo na podlagi idejnih projektov, ki sta ju predlagali, razvili serijo tako imenovanih »hands-on« učnih ur, skozi katere otroci spoznavajo svet digitalnega izdelovalništva.

Učenci in učiteljici se uvajajo v nova programska in modelirna okolja. Na bolj sistematičen način raziskujejo ideje in možnosti reševanja problemov v različnih življenjskih situacijah. Učenci razrešujejo problemske situacije samostojno, v parih ali v manjših skupinah, saj včasih več glav več ve.

Na obeh šolah smo s pomočjo mobilnega laboratorija FabBox začeli pilotni program implementirati sredi januarja 2018. Na OŠ Toneta Čufarja program poteka enkrat tedensko po eno uro v okviru krožka UPI, kjer pri učencih spodbujajo ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost. Na OŠ Log - Dragomer program poteka v okviru tehničnega pouka enkrat na dva tedna po dve uri. V vmesnem času otroci z učiteljicama sami vadijo in nadgrajujejo projekte.

»Na OŠ Log - Dragomer smo se zelo razveselili povabila v pilotni program RogLaba in evropskega projekta FabLabNet. V izobraževanje smo vključili kar polovico sedmošolcev. Za vse vključene učence, razen enega, je to prva izkušnja s 3D-printerjem in laserskim rezalnikom. Učenci z velikim navdušenjem in zanimanjem raziskujejo nove programe za 3D-modeliranje in 2D-risanje. Zelo hitro napredujejo in se veselijo končnih izdelkov, na katere so ponosni.«
- Petja Pompe Kreže, učiteljica

Otroke pri spoznavanju 3D-tehnologij vodimo od preprostega h kompleksnejšemu, na koncu vsakega srečanja pa se pridobljeno znanje materializira v konkretnem izdelku – s 3D-modelirnikom, 3D-tiskom ali laserskim razrezom. Izdelavi predmetov vselej sledi debata o napakah in možnih izboljšavah, nato pa ponovitev izdelave. S tem otroci spoznavajo princip hitrega prototipiranja.

»Zelo pomembno je, da se otroci učijo na lastnih napakah, iščejo vzroke za njihov nastanek ter poskušajo samostojno razreševati probleme. Gre za spretnosti in znanja, ki bodo kasneje prenosljiva na podobne življenjske situacije.«
Majda Jurkovič, učiteljica

Do junija 2018, ko se program konča, bodo otroci osvojili program za modeliranje Tinkercad, program za 2D-risanje Inkscape, vektorizacijo risbe ter osnove 3D-tiska, laserskega razreza in laserske gravure. Predvsem pa bodo skozi praktično rabo tehnologij spoznali, da svet novih tehnologij ni le virtualen, temveč ponuja močno orodje, s katerim je mogoče ideje spreminjati v konkretne predmete.

Projekt FabLabNet financira program Interreg Srednja Evropa.

Novice

Arhiv

RogLabov poletni dopust

17.07.2020

RogLab bo med 18. julijem in 16. avgustom 2020 zaprt zaradi poletnih dopustov. Tiste, ki bi radi svoja znanja delili z našimi uporabniki, vabimo, da se v tem času prijavijo na RogLabov poziv za nove izobraževalne delavnice za odrasle. Odprt je tudi razpis platforme 3DP PAN EU, ki išče projekte, narejene s 3D-tiskalnikom.

Poziv za razvoj izobraževalnih delavnic za odrasle

01.07.2020

RogLabovi uporabniki želijo pridobiti nova znanja na področju inovativnih materialov in naprednih proizvodnih tehnologij, ki jih bodo lahko aplicirali v svojem poklicnem delu. Zato iščemo zunanje sodelavke in sodelavce, ki so pripravljeni deliti svoja znanja v obliki kratkih delavnic ali daljših tečajev.

RogLab ponovno odprt

30.04.2020

RogLab v maju zopet odpira svoja vrata. Ponovno se lahko udeležite usposabljanj ali rezervirate termine za uporabo strojev. V veljavi so ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa.